Fakta om Spanien

Spanjorerna beskrivs ofta som välkomnande och gästfria, stolta över sin härkomst, sin kultur och över sin matkultur. Familjen är viktig och man håller generellt sett hårt på såväl traditioner som seder och bruk

Historia

Spaniens kungadöme enades tack vare giftermålet mellan regenterna Isabella och Ferdinand 1479. Det var också vid den tiden som Columbus upptäckte Amerika och Spaniens 300 år som stormakt grundlades. Landet präglades av ekonomisk stagnation och en del oro i början av 1900-talet. Mellan 1936-1939 utkämpades ett inbördeskrig i landet och efterkrigstiden präglades av dryga 30 års diktatur. General Franco regerade ända fram till 1975 då han avled.

Efter Francos död utvecklades Spanien undan för undan till ett demokratiskt land. 1982 kom socialistpartiet till makten och diverse sociala reformer innebar bland annat långtgående självstyre för landets olika regioner. Mellan 1996 – 2004 såg man en relativt stadig uppgång i ekonomin, för att under första decenniet efter millennieskiftet hamna i en djup svacka, med hög arbetslöshet och ekonomisk kris.

Politik och kultur

Spaniens kultur kan verkligen beskrivas som rik; spår av de latinamerikanska kolonierna märks tydligt och Spanien har fostrat flera världsberömda konstnärer, författare, arkitekter mm. Baskien, som ligger i norra Spanien, är en välmående region där invånarna själva kan bestämma över vad regionens skatteinkomster ska användas till. Här talas både spanska och baskiska.

En av Spaniens rikaste regioner är Katalonien i nordost. Här talas spanska och katalanska, och fram till 2017 hade man självstyre. När Katalonien utropade sig som självständigt hävdes självstyret och en ny regionregering tillträdde 2018.

Naturtillgångar

Mer än hälften av Spaniens yta består av jordbruksmark, med vidsträckta odlingar med bland annat apelsin- och persikoträd, mandariner och mandlar. Tomater, sallad och paprika är en stor exportvara, likaså olivolja och vin (främst från Rioja). Även boskapsuppfödning och köttexport utgör en stor del av näringen. Landet är också rikt på mineraler och faktiskt världsledande när det gäller att producera vindkraft.